Huishoudelijke hulp met dienstencheques

Vragen

Wat moet ik doen als ik een huishoudhulp via dienstencheques bij mij thuis wil laten werken? Als dit de eerste keer is dat je een huishoudhulp met dienstencheques wil inschakelen, dan kun je volgende stappen ondernemen:

 • Schrijf je in bij Sodexo die de dienstencheques uitgeeft en beheert.
 • Zoek een geschikte huishoudhulp via de erkende onderneming 3P, die de prestaties van een huishoudhulp met dienstencheques mag laten uitvoeren.
 • 3P vindt voor jou de geschikte huishoudhulp zodat je het nodige aantal dienstencheques bij Sodexo kunt bestellen om de prestaties van je huishuidhulp te betalen.
 • Aangepast en kwaliteitsvol materiaal hebben. Zie checklist. 

De inschrijving kan online op de site van Sodexo en is volledig gratis. Als je beschikt over internet is online inschrijven de snelste en gemakkelijkste manier. Dit systeem is immers 24u/24 en 7/7 beschikbaar. Kies op dit formulier of je met elektronische of papieren dienstencheques wenst te werken. 3P werkt met beide soorten dienstencheques.

Je kunt via onze website ook gratis een inschrijvingsformulier downloaden en per post of per fax doorsturen naar Sodexo op het volgende adres:

Sodexo
Cel Dienstencheques 
Pleinlaan 15 
1050 Brussel
Fax: 02 547 54 96

Hierop ontvang je na enkele dagen een inschrijvingsbevestiging met een inschrijvingsnummer dat je nodig hebt om je cheques te bestellen.

Beschik je niet over internet of wil je meer persoonlijke informatie ontvangen, dan contacteer ons gerust.

 

Bij een online inschrijving ontvang je binnen de 48 uur je bevestiging van inschrijving per mail.

Bij een inschrijving per post, ontvang je de bevestiging van je inschrijving per post, binnen de week volgend op de verzending van je aanvraag bij Sodexo.

Hierin vind je het rekeningnummer van Sodexo en je persoonlijk gebruikersnummer. Bewaar deze gegevens zorgvuldig voor elke bestelling van dienstencheques die je in de toekomst zult plaatsen.

 

Neen. Contacteer eerst 3P als erkende onderneming voor huishoudhulp met dienstencheques. Zodra we een geschikte kandidaat gevonden hebben, kun je je dienstencheques bestellen.

Per e-mail

Telefonisch op het nummer 03/254.20.24 of 056/77. 31. 83

 

Na elke prestatie overhandig je aan de huishoudhulp een dienstencheque per gepresteerd uur.

Per dienstencheque betaal je slechts 9 euro en de federale overheid legt een deel bij zodat je poetshulp een eerlijk loon volgens wettelijke barema’s kan ontvangen voor zijn/haar werk. Vanaf de 401ste cheque, betaal je 10 euro per dienstencheque.

Dankzij een belastingvermindering van 10% tot 20% komt het er eigenlijk op neer dat je na fiscale aftrek slechts vanaf 7,20 euro per uur/dienstencheque betaalt voor je huishoudhulp.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 is het maximumbedrag waarop de belastingvermindering van toepassing is, beperkt in Vlaanderen tot 167 cheques per persoon per jaar.

Voor de eerste 400 dienstencheques betaal je 9 euro per dienstencheque, voor de volgende 100 betaal je 10 euro per dienstencheque.

De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques. Indien je er meer wenst te bestellen, hoeft het geen veelvoud te zijn van 10. Het mogen er ook 11, 12, 23, enz. zijn. Bestel voor je gemak steeds een veelvoud van het aantal uren/dagen per maand: vb. 4 x 3 = 12 of 4 x 8 = 24 dienstencheques.

Maak een veelvoud van 9 of 10 euro over op het rekeningnummer van Sodexo. Je vindt dit nummer terug op je inschrijvingsbevestiging.

Houd er bij je bestelling rekening mee dat de dienstencheques Vlaanderen 12 maanden vanaf  01/03/2019 geldig zijn. De dienstencheques Brussel en Wallonie  zijn 8 maanden geldig.

Vergeet zeker niet om je gebruikersnummer van Sodexo (12 cijfers) in te vullen in de gestructureerde mededeling van je betaling.

Het maximale aantal dienstencheques die je per jaar kunt bestellen is 500 per persoon, 1000 per gezin, of eventueel 2000 indien je behoort tot een bepaalde categorie.

Betalingen die niet correct uitgevoerd zijn, worden geweigerd en automatisch teruggestort.

Papieren dienstencheques worden binnen de 3 werkdagen per post naar het opgegeven adres van de gebruiker gestuurd.

De elektronische dienstencheques verschijnen na ontvangst van de betaling in je elektronische portefeuille.

 

De tijd tussen je betaling en het ontvangen van je dienstencheques hangt af van het type dienstencheques:

 • Je betaling staat ongeveer 2 à 3 dagen later op de rekening van Sodexo.
 • Elektronische dienstencheques worden na ontvangst van je betaling onmiddellijk in je elektronische portefeuille gebracht. Je wordt hiervan per mail verwittigd.
 • Papieren dienstencheques worden verwerkt en gepost. Ongeveer nog eens 2 à 3 dagen later ontvang je je papieren dienstencheques.

Neen, de papieren dienstencheques worden gewoon per post verzonden.

Elektronische dienstencheques worden na aankoop aan je persoonlijke elektronische portefeuille toegevoegd en van daaruit kun je ze beheren. Na het uitvoeren van zijn/haar huishoudelijke taken, belt de huishoudhulp vanuit jouw telefoon of zijn/haar gsm toestel naar een gratis nummer( gratis met vasttoestel of APP “Job Tracker” van Sodexo) om de prestaties te registreren. Na de validatie van de geregistreerde uren verschijnen deze prestaties in je persoonlijke account. Je wordt hiervan per mail verwittigd. Je dient dan enkel nog de prestatie goed te keuren. Indien er iets niet klopt, kun je de prestatie ook betwisten. Je wordt hiervoor dan gecontacteerd door 3P om het probleem of de eventuele fout op te lossen.

Papieren dienstencheques zien er uit als een maaltijd/eco/cadeaucheque. Je ontvangt ze via de post binnen de 10 dagen na ontvangst van je betaling. Per gepresteerd uur van je huishoudhulp, dateer en onderteken je één dienstencheque. Je geeft deze dienstencheques vervolgens mee met je huishoudhulp.

 

Elke persoon heeft recht op 500 dienstencheques per kalenderjaar. Per gezin betekent dit dat er jaarlijks 1000 dienstencheques besteld mogen worden op voorwaarde dat ze per persoon en gebruikersnummer besteld worden.

Bepaalde personengroepen zoals eenoudergezinnen, mindervalide personen, mensen die een tegemoetkoming genieten voor hulp aan bejaarden, ouders van een minderjarige met een handicap… mogen tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen. Om deze extra dienstencheques te kunnen bestellen heb je een VAPH-attest nodig. Dit is een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dat aangevraagd kan worden op de provinciale dienst van het VAPH.

Zelfstandige werkneemster die net bevallen zijn, en hun activiteiten hervat hebben na hun bevallingsverlof hebben recht op 105 gratis dienstencheques. Deze dienstencheques worden je aangeboden door je sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers. Je kunt deze dienstencheques aanvragen vanaf je zesde zwangerschapsmaand tot zes weken na de bevalling. Deze dienstencheques zijn belastingvrij.

 

In geval je je dienstencheques niet ontvangen hebt, moet je hiervan een aangifte doen met een speciaal formulier (beschikbaar op aanvraag) ten laatste in de maand volgend op de maand van je betaling.

 

In principe zijn dienstencheques 12 maanden geldig in Vlaanderen, ongeacht of het papieren of elektronische dienstencheques zijn. De geldigheidsperiode start vanaf de maand waarin de papieren dienstencheques zijn opgemaakt of waarin de elektronische dienstencheques ter beschikking gesteld zijn.

 

Papieren dienstencheques die niet gebruikt werden en waarvan de geldigheidsdatum verstreken is, kunnen niet meer omgeruild of terugbetaald worden. Koop er daarom niet te veel ineens.

Papieren dienstencheques die vorig jaar aangekocht werden, nog geldig zijn en waarvoor al een fiscaal attest is uitgeschreven, kunnen omgeruild of voor 70% terugbetaald worden. Hiervoor moet je rekenen op een administratiekost van 0,25 euro per bestelling.

Papieren dienstencheques die dit jaar aangekocht werden en nog geldig zijn kunnen omgeruild worden mits een administratieve kost van 0,25 euro per cheque of terugbetaald worden mits een administratieve kost van 0,25 euro per bestelling.

Papieren dienstencheques die nog geldig zijn, kun je gratis omruilen voor elektronische dienstencheques.

 

Ongebruikte elektronische dienstencheques waarvan de geldigheidsdatum verstreken is, kunnen niet meer omgeruild of terugbetaald worden. Koop er daarom niet te veel ineens.

Elektronische dienstencheques die vorig jaar aangekocht werden, nog geldig zijn en waarvoor al een fiscaal attest is uitgeschreven, kunnen omgeruild of voor 70% terugbetaald worden. Hiervoor moet je rekenen op een administratiekost van 0,25 euro per bestelling.

Elektronische dienstencheques die dit jaar aangekocht werden en nog geldig zijn kunnen gratis omgeruild worden of terugbetaald worden mits een administratieve kost van 0,25 euro per bestelling.

Elektronische dienstencheques die nog geldig zijn, kun je omruilen voor papieren dienstencheques mits betaling van een administratiekost van 0,25 euro per cheque.

 

 

n de onderstaande tabel vind je een overzicht van de omruilmogelijkheden en –omstandigheden, evenals de eventuele kosten die eraan verbonden zijn.

Opgelet: Dienstencheques die het vorige kalenderjaar aangekocht werden en waarvoor een fiscaal attest werd afgeleverd worden slechts voor 70 % van hun aankoopwaarde terugbetaald!

 


Elektronische dienstencheques
OmruilenkostenTerugbetalingkosten
Niet gebruikte nog geldigejaGratis!ja0,25 euro/bestelling
Nog geldige elektronische voor een papierenja0,25 euro/bestelling//
Verlopen, na de vervaldatumneen/neen/
Papieren dienstenchequesOmruilenkostenTerugbetalingkosten
Verloren of gestolen cheque van het vorige jaarja0,25 euro/chequeja (80%)0,25 euro/bestelling
Verloren of gestolen cheque van dit jaarja0,25 euro/chequeja0,25 euro/bestelling
Niet gebruikte nog geldigeja0,25 euro/chequeja0,25 euro/bestelling
Nog geldige papieren voor een elektronischejaGratis!  
Verlopen, na de vervaldatumneen/neen/

 

 

Elk jaar op 1 april schrijft Sodexo de fiscale attesten uit voor de aankopen van de dienstencheques tijdens het voorbije kalenderjaar. Jij ontvangt deze meestal in de maand april of mei.

Voeg dit fiscaal attest toe aan je belastingaangifte en de staat zal je belastingaftrek van 20% in Vlaanderen toepassen. Daardoor betaal je eigenlijk slechts 7,20 euro per dienstencheque.

Werken in een veilige en gezonde werkomgeving is een recht voor iedereen, dus ook voor je huishoudhulp. Als je een beroep doet op de diensten van een werknemer binnen het dienstencheque systeem, dien je te voldoen aan een aantal veiligheidsvoorschriften.
Zowel de erkende onderneming 3P als de werknemer zal alles in het werk stellen om risico’s te vermijden. Het is aan u als gebruiker om ervoor te zorgen dat je huishoudhulp in optimale omstandigheden en zonder gevaar zijn/haar taken kan uitvoeren.

Enkel handige tips en wenken om de komst van je huishoudhulp goed voor te bereiden
 • Vergeet niet dat de dienstencheque enkel gebruikt mag worden voor de uitvoering van taken van huishoudelijke aard.
 • Geef voor het eerste bezoek van je huishoudhulp een korte rondleiding in je woning en duid daarbij de mogelijke gevaren aan zoals gladde vloeren, een steile trap, een defect of moeilijk bereikbaar stopcontact, enz.
 • Let er op dat het materiaal dat je voorziet, in orde en veilig is. Leg zo nodig uit hoe je het correct gebruikt.
 • Stel de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ovenwanten, handschoenen om te poetsen… en een verbanddoos ter beschikking.
 • Meld ongevallen onmiddellijk aan het dienstenbedrijf.
 • Meld het dienstenbedrijf onmiddellijk de aanwezigheid van zeer besmettelijke ziektes zoals griep, rode hond, windpokken, klierkoorts, hersenvliesontsteking, geelzucht…
 • Zorg ervoor dat je thuishulp niet in besmettingsgevaar verkeert.
Opgelet!
 • Laat geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren zoals buitenpoetswerk bij regen, sneeuw, slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage temperaturen, het tillen van te zware voorwerpen…
 • Maak duidelijke afspraken over rookgedrag. Vermijd hinder door tabaksrook.
 • De cheque mag niet gebruikt worden voor het onderhoud van andere dan privévertrekken. Onderhoudstaken in beroepslokalen en praktijkruimtes zijn bijvoorbeeld niet toegelaten.
 • Laat de huishoudhulp geen taken uitvoeren met bijtende producten, wasbenzine of producten zonder etiket.
 • Alle onveilige situaties moeten door de huishoudhulp aan het dienstenbedrijf worden gemeld. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen zal het gebruik van de dienstencheque stopgezet worden.
 • Vermijd onhygiënische werkomstandigheden.
 • Informeer het dienstenbedrijf en de huishoudhulp over de aanwezigheid van huisdieren.

 

Neen, de dienstencheques zijn enkel bestemd voor het poetsen van mijn privéwoning.

Neen, de dienstencheques zijn enkel bestemd voor het poetsen van mijn privéwoning.

 

Neen, de dienstencheques zijn enkel bestemd voor het onderhoud van mijn persoonlijke woonplaats. In dit geval zal de huurder zelf gebruik kunnen maken van dienstencheques die hij/zij op zijn/haar naam bestelt.

Ja, zolang deze gelegen is in België en jij deze persoonlijk gebruikt. Je mag de dienstencheques echter niet gebruiken wanneer je de woning verhuurt.

 

Neen, dienstencheques kunnen niet gebruikt worden om kinderopvangdiensten te betalen.

Ja, zonder verplichte inschrijving bij de RVA of VDAB. Zij kan rechtstreeks contact opnemen met het erkende bedrijf 3P om haar kandidatuur voor te stellen. 

 

3P is een erkende onderneming die mensen mag tewerkstellen in het systeem van de dienstencheques. 3P heeft een schade en arbeidsongevallen verzekering voor al zijn werknemers.

Contacten

Ondernemingsnummer: 0884.834.493
Erkenningsnummer: 02409

Onze partners

Informatie

Kwaliteitsregistratie Werk en Sociale Economie
Registratienummer: KDB000000260